Parkinsonzorg

Parkinson is een chronische degeneratieve aandoening waarbij zenuwcellen in de zwarte stof van de hersenen langzaam afsterven. Patiënten ervaren een waaier van klachten zoals stijfheid en traagheid van bewegen, evenwichtsproblemen, houdingsproblemen en zelfs niet- motorische klachten zoals depressie, constipatie, enz.

Deze symptomen hebben een grote weerslag op het functioneren van de patiënt. Niet alleen naar zelfstandigheid, maar ook naar de omgeving toe. De kwaliteit van leven kan aanzienlijk verminderen. We trachten in onze behandeling de verschillende functionele problemen die de symptomen met zich mee brengen te verbeteren. Hiervoor gebruiken we een combinatie van oefentherapie en manuele therapie.

 

hiervoor kan u terecht bij Ken & Frederik