Manuele lymfedrainage

Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 deel uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, de bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen en het uitwisselen van stoffen of van gassen. Deze processen via het lichaamsvocht noemen we de “waterhuishouding”.

 

Het lymfstelsel speelt hierin een belangrijke rol. Lymfevaten lopen doorheen ons lichaam en komen samen in lymfeklieren, deze zijn vooral gelegen in de hals, de buikholte, aan het sleutelbeen, onder de oksels en in de liezen. Het lymfesysteem heeft vooral een drainerende, voedende en zuiverende rol. Deze functies kunnen echter bemoeilijkt worden door ziekte, stress of als gevolg van een ongeval. Hierbij is het doel van lymfedrainage om het lymfesysteem en dus de immuniteit te versterken.

Meer info hieronder…

Methode Vodder

Bij de Manuele Lymfdrainage volgens de methode Vodder wordt ritmisch een heel zachte, spiraalvormige druk uitgeoefend op de lymfklieren en lymfbanen, in de stroomrichting v/h lymfe

Lymfedrainage begint bij de lymfeklieren in de hals (de basis) gevolgd door, afhankelijk van de klacht, de lymfeklieren in de buikstreek, oksels, liezen en/of het gelaat. Heeft de patiënt klachten buiten deze lymfkliergebieden dan zal daarop een gerichte specifieke behandeling volgen.

De behandelingen zijn vrijwel pijnloos en vinden plaats in een ontspannen sfeer om volledig tot rust te komen. De duur van de behandeling verschilt naargelang de klacht.

Toepassingen

De Manuele Lymfdrainage volgens de methode Vodder is toepasbaar bij zeer veel klachten, al dan niet in combinatie met andere therapievormen. Zo behandelen wij onder andere mensen met:

  • Zwellingen (oedeem) ; bv. lymfoedeem, zwellingen na een ongeval of na een operatie.
  • Reuma (ontstekingen)
  • Klachten als gevolg van stress; bv. slapeloosheid, concentratieverlies, constipatie, diarree, hoofdpijn,…

 

Voor manuele lymfedrainage kan u terecht bij onze collega Liese

Links

http://www.mldv.be

http://www.vodderschool.be/